NITCH

Maya Angelou // "When someone shows you who they are, believe them."

Maya Angelou // "When someone shows you who they are, believe them."