NITCH

Photo of Nikos Kazantzakis

Nikos Kazantzakis // "Once, I saw a bee drown in honey, and I understood."